|
|
Lån  


 
En vandkilde eller kort kilde er et sted, hvor vandet naturligt løber fra grundvandet og ud af jordoverfladen. Der hvor kilden springer, kan der dannes et større eller mindre vandløb.

Mange kilders vand løber igennem klippe, som kan opløses delvist af vand, f.eks. kalksten eller andre klippemineraler. Vand fra kilder kaldes kildevand og kildevand med mange mineraler kaldes mineralvand, men kildevand og mineralvand på flaske er i mange tilfælde pumpet op fra grundvand.

Kildevand er vand, som er kommet fra en kilde. I dag er udnyttes det kommercielt og det tappes på flaske for derefter at blive solgt. Der er forskellige slags kildevand, afhængige af hvilket tapperi, der tapper vandet. En nyhed er kildevand med smag af asparges. Vandet sælges primært i supermarkeder og kiosker og på cafeer.

Danskerne køber hvert år cirka 100 millioner flasker kildevand. Langt det meste af drikkevandet i Danmark kommer fra grundvandet. Ifølge Miljøstyrelsen bruger vi cirka en milliard kubikmeter drikkevand om året. Omkring en tredjedel af forbruget går til husholdningerne, mens resten bruges i landbruget, gartnerier, industrien og institutioner.

Kildevandskøler

En kildevandskøler er en køler der søger for at holde kildevandet koldt.


Vand

Vand er en kemisk forbindelse, der er flydende ved stuetemperatur og under standardtryk. Det har den kemiske formel H2O, hvilket betyder, at �t vandmolekyle er sammensat af to brintatomer og �t iltatom. Vand findes næsten overalt på jorden, og det er nødvendigt for alle kendte livsformer. Ca. 70% af jordens overflade er dækket af vand.

Vand i fast form kaldes (vand-)is, og vand i gasform kaldes (vand-)damp. Temperaturenhederne (tidligere �Celsius, nu Kelvin) er fastlagt ud fra vands tripelpunkt: 273,16 K (= 0,01 �C) og 611,2 Pa er den temperatur og det tryk, hvor vand findes i alle tre tilstandsformer, også kaldet faser (is, vand og damp), samtidigt og i ligevægt med hinanden.

Ved temperaturer højere end 647 K og et tryk større end 22.064 Mpa vil en samling vandmolekyler gå over i en superkritisk tilstand, hvor det er muligt at ændre temperatur og tryk, så man går fra væskeformigt til dampformigt vand uden en faseovergang. Det er altså ikke klart, hvor grænsen mellem væskeformigt og dampformigt vand går over det kritiske punkt.

Vandrensning

Renset vand bruges til mange industrielle formål, men også i husholdningen. Mennesker har brug for vand, der ikke indeholder alt for meget salt eller andre urenheder. De almindeligste urenheder omfatter kemikalier og skadelige bakterier. Nogle slags opløste stoffer er acceptable eller tilmed ønskværdige for fremhævelse af smagen. Vand, der er egnet til drikkebrug, kaldes drikkevand. Seks gængse metoder til rensning af vand er:

* Filtrering, hvor vandet passerer en si med tilstrækkeligt fin maskestørrelse. Selv om filtrering ikke renser vand, kan det være et nødvendigt første skridt for at undgå, at partikler forhindrer den egentlige rensning.
* Kogning, hvor vandet bringes i kog længe nok til, at mikroorganismer er uskadeliggjort eller dræbt. Kogning kan også fjerne �"hårdhed"� i vandet ved at kalk udfældes som kedelsten. Metoden fjerner dog ikke andre mineralske stoffer fra vandet.
* Filtrering med aktivt kul (se trækul). Det er den mest brugte metode til rensning af vand i husholdninger og akvarier.
* Destillation, hvor vandet bringes i dampform ved kogning, hvorefter dampen fortættes under afkøling. På denne måde kan man levere næsten helt rent vand (99,9%), men enkelte stoffer vil dog følge med vanddampen og fortættes sammen med den. Se alkohol.
* Omvendt osmose er en metode, hvor man udnytter en såkaldt halvgennemtrængelig hinde (semipermeabel membran). Ved normal osmose vil vandet af egen kraft bevæge sig gennem hinden i retning fra den svageste til den stærkeste koncentration af opløste stoffer. Ved omvendt osmose sætter man den forurenede vandmængde under et tryk, der er stærkt nok til at presse vandet i modsat retning. Hinden bruges altså som et filter.
* Demineralisering er en proces, hvor vandet passerer et filter med harpiksagtige stoffer, der binder metalioner. På den måde kan man fremstille store mængder af blødt, om end ikke helt rent vand.
Kategorier på sider:

Mad & Drikke Hvorfor drikke kildevand Typer af vand p flaske Gode rd om kildevand Kildevandskler Holdbarhed af kildevand Kildevand Kampagnetilbud


 Du er her: Kildevand - Netannoncer Kildevand -