|
|
Lån  


 
Typer af vand på flaske
Der findes 3 typer af vand på flaske:

Naturligt mineralvand
Kildevand
Emballeret drikkevand
Naturligt mineralvand og kildevand
Naturligt mineralvand og kildevand er beskyttede betegnelser, der er forbeholdt vand, der udvindes fra en nærmere afgrænset kilde, og som opfylder særlige regler, der vedrører:

Indholdet af naturligt forekomne udviklingsdygtige mikroorganismer (de må ikke stamme fra forureninger) skal være inden for de fastsatte grænseværdier
Der må kun foretage de behandlinger, der fremgår af bekendtgørelsen
Navnet på kilden, og stedet, hvor kilden udnyttes skal fremgå af mærkningen
Varebetegnelsen er "naturligt mineralvand", hhv. "kildevand"
Naturligt mineralvand hhv. kildevand fra samme kilde på kun markedsføres under n salgsbetegnelse.
Naturligt mineralvand adskiller sig fra kildevand ved, at

Vandet skal godkendes af myndigheden inden markedsføring kan finde sted.
De geologiske og hydrologiske forhold omkring kilden skal være beskrevet
Kilden skal være beskyttet mod enhver form for forurening. Der er derfor ingen grænseværdier for indhold af kemiske forureninger, idet disse ikke må forekomme. Kildevand skal overholde bestemmelserne om grænseværdier i bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Vandet naturlige karakteristika, (indhold af mineraler, temperatur, pH) skal være kontant over tid
Indholdet af de karakteristiske mineraler skal fremgå af mærkningen
Uønskede, men naturligt forekomne, mineralske bestanddele (de må ikke stamme fra forureninger) skal være inden for de fastsatte grænseværdier
Naturligt mineralvand fra et tredjeland skal godkendes af myndighederne i et EU-land, inden det kan markedsføres
Emballeret drikkevand
Drikkevand, der ikke opfylder bestemmelserne om naturligt mineralvand eller kildevand, og som emballeres, må ikke i mærkningen indeholde angivelser, så vandet kan forveksles med "naturligt mineralvand", hhv. "kildevand".


Kilde: Fødevarestyrelsen

Kategorier på sider:

Mad & Drikke Gode rd om kildevand Holdbarhed af kildevand Typer af vand p flaske Kildevand Kildevandskler Hvorfor drikke kildevand Kampagnetilbud


 Du er her: Kildevand - Netannoncer Kildevand -